BIP
16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana
Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków 16 PDZ
Spotkanie opłatkowe
29.01.2016
Stowarzyszenia Sympatyków 16 PDZ

W dniu 19 grudnia 2015r. w sali bankietowej „Romantika” odbyło się tradycyjne świąteczno-noworoczne spotkanie członków Stowarzyszenia. Szczególnymi gośćmi byli: wiceprezydent Elbląga-Pan Janusz Nowak ( członek Stowarzyszenia), były Dowódca Pan gen. dyw. Krzysztof Skarbowski ( też członek), z-ca szefa sztabu ds. operacyjnych Pan płk Wojciech Jakiel, Prezesi organizacji kombatanckich i mundurowych Panowie: płk Marian Kozłowski, Józef Nowicki, Czesław Żukowski, Karol Wyszyński, radni Andrzej Tomczyński i Wojciech Rudnicki ( członkowie). Jako członek Stowarzyszenia, ale i Prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Dzielnic Próchnik, Krasny Las i Okolic uczestniczył Pan Bogdan Frieske. Niedawno oba Stowarzyszenia podpisały umowę o współpracy. Jak zawsze w spotkaniu uczestniczył kapelan garnizonu ks. płk Jarosław Antoszewski.


Wszystkich obecnych powitał Prezes Stowarzyszenia płk w st. spocz. Ryszard Klim. Dokonał krótkiej oceny mijającego roku. Stwierdził, iż był to niezły rok na drodze do wypracowania optymalnego modelu funkcjonowania Stowarzyszenia, szczególnie na polu współpracy z Dowództwem Dywizji. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w „podglądzie” Dywizji na poligonach Drawsko i Orzysz ( ćwiczenia Metodyk 15 i Tumak 15). Szczególnym wydarzeniem był udział w uroczystościach nadania sztandaru Dowództwu Dywizji w dniu 26 czerwca. Był w tym też wkład finansowy członków Stowarzyszenia. Mocno w pamięci zapadły obchody Święta Dywizji, przeprowadzone na poligonie Orzysz. Ważnym dla doskonalenia organizacyjnego stało się pozyskanie i urządzenie pomieszczeń do pracy Zarządu i Stowarzyszenia w budynku klubu Dywizji przy ul. Królewieckiej. Pozyskiwano również środki finansowe na działalność.  Wszystko to wpłynęło na przytoczoną wcześniej dobrą ocenę mijającego roku.

Niestety, czas i choroby nieubłaganie nie pozwalały zapomnieć o sobie. Odeszli na wieczną wartę: ppłk Bronisław Zarembski i mjr Kazimierz Kłodkowski. Uczczono ich pamięć minutą ciszy.Życie postępuje naprzód , stąd nowi członkowie w szeregach. Prezes dokonał wręczenia legitymacji Stowarzyszenia Panu Zdzisławowi Winieckiemu, przedsiębiorcy z Próchnika.Płk Ryszard Klim złożył wszystkim obecnym i ich rodzinom najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne.

Część opłatkowo-życzeniową poprowadził kapelan garnizonu Elbląg- ks. płk Jarosław Antoszewski.

Następnie uczestnicy spotkania zasiedli przy bogato zastawionym stole. Przyczyniło się do tego Stowarzyszenie Próchnickie, partycypujące organizacyjnie i finansowo w przygotowaniu spotkania. Rozmowy Polaków i Kolegów trwały, ale tematyka prawie tajna.

Do spotkania za rok, i oby skład był jeszcze poszerzony.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych