BIP
16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana
Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków 16 PDZ
Coroczne Sprawozdanie Zarządu
12.08.2018
W dniu 16 marca 2018r. na terenie Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu odbyło się doroczne sprawozdawcze zebranie Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2017 rok przedstawił Prezes-płk w st. spocz. Ryszard Klim:

Każdy rok funkcjonowania Stowarzyszenia( w przyszłym-10 lat od powstania) ma swoje wyznaczniki, sukcesy,niepowodzenia, wątpliwości.Nad nimi powinien dominować bezpośredni związek z macierzystą Dywizją, bo to fundament. Nie udało się nawiązać do 2015r., kiedy to Stowarzyszenie uczestniczyło w licznych przedsięwzięciach szkoleniowych. Przede wszystkich na poligonach. Rok 2017 to znane sprawy zmiany dyslokacji Dowództwa. Atmosfera nie była optymistyczna. Nie załamywano rąk, poszukując uatrakcyjnienia działalności. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Dzielnic, Próchnik, Krasny Las i Okolic ( podpisane porozumienie) kontynuowaliśmy umacnianie wiedzy o tradycjach orężnych oraz historii i dniu dzisiejszym Dywizji wśród dzieci i młodzieży zamieszkującej północne dzielnice Elbląga. Kontynuowaliśmy także nasz udział w konkursie- projekcie w ramach samorządowego wspierania organizacji mundurowych. Po raz drugi pozyskaliśmy środki na "Piknik Żołnierskich Pokoleń" , zorganizowany w dniu 26 sierpnia 2018r. na terenie Ośrodka Sportów Wodnych "Fala" nad rzeką Elbląg. Wcześniej-27 maja odbyliśmy podróż wojskowo-historyczną  do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dobrze wypracowanym kierunkiem współpracy był wzajemny udział w przedsięwzięciach organizacji kombatanckich i mundurowych:Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji , Związku Sybiraków i Stowarzyszenia Kombatantów RP.

To wszystko, obok wypracowania modelu współpracy z Dowództwem Dywizji po jej dyslokacji, stanowi niezłą podstawę wyjściową na 2018 rok.

Liczymy nadal na życzliwość Dowódcy- Pana gen.dyw. Marka Sokołowskiego, a także Dowódcy Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód- Pana gen.bryg.dr Krzysztofa Motackiego.

Podczas walnego zebrania w roku przyszłym dokonamy oceny, jak udała się nam realizacja zamierzeń w trudnych warunkach.

                           --------------------------

Komisja Skrutacyjna wnioskowała o udzielenie Zarządowi absolutorium. Udzielono go jednogłośnie. Przyjęto także plan pracy i plan finansowy na 2018 rok.A podczas żołnierskiego poczęstunku dyskutowano o wszystkim: o zdrowiu,  przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych