BIP
16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana
Aktualności
Szkolenie kompanii czołgów PKW Łotwa.
09.08.2017
Ostatni tydzień lipca dla czołgistów I zmiany PKW Łotwa był bardzo intensywny.


W ramach szkolenia kompanii czołgów, główny nacisk kładziono na sprawdzanie procedur, obowiązujących w kanadyjskiej grupie bojowej. Ćwiczące wojska musiały wykazać się umiejętnością prowadzenia działań regularnych i niesymetrycznych. Czołgiści sprawdzani byli głównie z wykonywania natarcia, prowadzenia obrony, luzowania wojsk sojuszniczych oraz przejścia przez ugrupowanie wojsk sprzymierzonych. Ćwiczenia prowadzone były z wszystkimi komponentami, wchodzącymi w skład eFP na Łotwie. Każdy z tych elementów będzie oceniany w czasie ćwiczenia certyfikującego pod koniec sierpnia. Trening taktyki urozmaicony został wieloma dodatkowymi elementami – testowana była umiejętność poruszania się po poligonie z wykorzystaniem samej mapy w dzień i w nocy. Podczas przemieszczenia  kompanii na drodze marszu znaleziono IED (podłożony w celach treningowych przez albańskich saperów). Następnie słoweński pluton chemiczny przeprowadził odkażanie sprzętu po wyjściu kompanii z rejonu skażonego.Przeciwnik  wykonał zasadzkę na przeczesujących teren żołnierzy. W ten sposób sprawdzono kolejne procedury – sposób reagowania na zasadzkę, ewakuację rannego z pola walki, udzielanie pierwszej pomocy medycznej i opatrywanie różnego rodzaju zranień. Po zakończeniu treningu przeprowadzono After Action Review czyli spotkanie wszystkich osób biorących udział w ćwiczeniu. Było to podsumowanie mające na celu wyciągnięcie wniosków i doświadczeń z realizacji postawionych zadań. Dzięki temu szkoleniu, ujednolicono sposób działania wojsk z różnych państw i zdecydowano, które procedury najlepiej wykorzystać w zaistniałych sytuacjach.Był to ważny krok w doskonaleniu współpracy wojsk NATO znajdujących się na wschodniej flance.


Tekst: ppor. Piotr Otlewski, ppłk Zbigniew Tuszyński;
Zdjęcia: kpr. Tadeusz Słodkiewicz.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych