BIP
16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana
Aktualności
Święto Wojska Polskiego w PKW ŁOTWA.
28.08.2017
Obchody rozpoczęła 14. 08. msza św. w intencji żołnierzy PKW.Mszę odprawił  kapelan  mjr Grzegorz Przewrocki w asyście kompanii honorowej, pocztu sztandarowego  i licznie zgromadzonych żołnierzy z Dowódcą PKW na czele. 15 sierpnia obchody Święta Wojska Polskiego zainaugurowały międzynarodowe zawody sportowe w biegu na 10 kilometrów i Crossficie o puchar dowódcy PKW.W rywalizacji biegowej, w której uczestniczyło blisko 200 żołnierzy eFP, na drugim stopniu podium znalazł się por. Damian Krysztofiak z kompanii czołgów.  O godzinie 13.00 rozpoczęła się część oficjalna, na którą przybyli zaproszeni przez dowódcę goście honorowi z  Ambasador Ewą Dębską na czele, której towarzyszyli konsul ambasady polskiej Wojciech Kraj oraz attaché wojskowy na Łotwie płk Roman Opalach. Swoją obecnością obchody Święta Wojska Polskiego zaszczycili również dowódca Łotewskiej Brygady Piechoty płk Ilmars Lejins, dowódca eFP BG ppłk Wade Rutland oraz wszyscy dowódcy kontyngentów wchodzących w skład grupy bojowej z Hiszpanii, Włoch, Słowenii i Albanii. W czasie swojego przemówienia  płk Lejins  w imieniu dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych Łotwy złożył życzenia wszystkim żołnierzom PKW oraz nawiązał do wspólnej historii łączącej obydwa nasze kraje. Ponadto odczytany został list dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej i dowódcy 1 Brygady Logistycznej oraz rozkazy dotyczące mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Akty mianowania wręczył dowódca PKW mjr Marek Potorski wraz z ambasador  Ewą Dębską i attaché wojskowym. Najlepsi żołnierze wyróżnieni zostali listami gratulacyjnymi oraz urlopami nagrodowymi. Na zakończenie odbyła się defilada, w której uczestniczyły wszystkie pododdziały PKW, jak również żołnierze z 11 pułku artylerii z Węgorzewa. Po oficjalnej uroczystości wszyscy udali się na wspólny polski posiłek zorganizowany przez logistyków PKW. Ostatnim etapem obchodów Święta były zawody w przeciąganiu liny, które wygrała reprezentacja Kanady. Naszym żołnierzom przypadło drugie miejsce, na trzecim uplasowała się reprezentacja gospodarzy. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji uhonorowani zostali pamiątkowymi pucharami. Zwieńczeniem Święta Wojska Polskiego w bazie Adazi była „polska kolacja”, przygotowana dla wszystkich żołnierzy eFP.

GALERIA  16dz.wp.mil.pl/pl/4_207.html

Tekst: kpt. Przemysław Brant, ppłk Zbigniew Tuszyński;
Zdjęcia: Archiwum PKW

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych