BIP
16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana
Aktualności
Odprawa Podoficerów z dowódcą 16 PDZ
04.12.2017
Podczas odprawy podoficerów i szeregowych oraz mężów zaufania powyższych korpusów z jednostek wojskowych dokonano wyboru podoficera i szeregowego roku 2017 w 16 PDZ.

W dniu 30.11.2017 roku w Dowództwie 16. Dywizji Zmechanizowanej w Białobrzegach zostały przeprowadzone wybory Podoficera i Szeregowego Roku 16 DZ. Komisja pod przewodnictwem Starszego Podoficera Dowództwa Dywizji st. chor. Krzysztofa MACIEJEWSKIEGO wyłoniła spośród Podoficerów i Szeregowych Roku z podległych jednostek wojskowych najlepszego podoficera i szeregowego na szczeblu 16 DZ. W pracach komisji uczestniczyli Starsi Podoficerowie Dowództw brygad/pułków/batalionu, Mężowie Zaufania oraz Podoficer i Szeregowy Roku 2016. Przed przystąpieniem do przeprowadzenia wyborów z żołnierzami spotkał się Dowódca 16. Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Marek SOKOŁOWSKI, który zapoznał żołnierzy z wyzwaniami stojącymi przed 16. Dywizją Zmechanizowaną w 2018 roku.

Sam moment głosowania został poprzedzony prezentacją każdego z kandydatów. Analizując charakterystyki tych żołnierzy, można z pełną odpowiedzialnością stwierdzić,
że każdy z przedstawianych kandydatów spełniał wymogi aby zostać wybranym,  ale tylko jeden z każdego korpusu mógł  dostąpić tego zaszczytu

Po przeprowadzeniu dwóch głosowań wybrano:

-        na Podoficera  Roku 2017 16. Dywizji Zmechanizowanej

st. chor. szt. Stanisław ŚMIGIELSKI z 9. Brygady Kawalerii Pancernej;

-        na Szeregowego Roku 2017 16. Dywizji Zmechanizowanej

st. szer. Maciej MIZIŃSKI – z 11. pułku artylerii.

 Uhonorowanym żołnierzom gratulujemy.

Tekst: ppor. Karol Frankowski

Foto: z archiwum 16 DZ

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych