BIP
16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana
Aktualności
Główna Konferencja Planistyczna
07.08.2018
07 sierpnia 2018 r. w godz. 09.00 – 12.30 przeprowadzona została Główna Konferencja Planistyczna do ćwiczenia taktycznego z wojskami pk. TUMAK – 18 nt.: „Przegląd opracowanej dokumentacji do ćwiczenia taktycznego z wojskami pk. TUMAK – 18”.

W Głównej Konferencji Planistycznej uczestniczył Zespół Autorski do opracowania ćwiczenia pk. TUMAK-18 oraz przedstawiciele ćwiczących JW.

W ramach konferencji dokonano sprecyzowania obsady etatowej kierownictwa ćwiczenia, uszczegółowienia  przedsięwzięć związanych z ustaleniami dotyczącymi miejsca przeprowadzenia poszczególnych epizodów ćwiczenia, zasad dowodzenia i łączności  oraz zakwaterowania i wyżywienia uczestników ćwiczenia. Dokonano także przeglądu i oceny postępu prac nad dokumentami do przygotowania i przeprowadzenia  ćwiczenia opracowanych przez Zespół Autorski oraz określono zadania do dalszych prac nad opracowaniem dokumentów dla ćwiczących wojsk.

Na zakończenie konferencji Szef Zespołu Autorskiego płk Piotr Fajkowski podziękował uczestnikom za dotychczasowe zaangażowanie w przygotowanie ćwiczenia i wskazał najważniejsze problemy do rozwiązania w toku dalszych prac planistycznych.

Kolejnym przedsięwzięciem w ramach przygotowania ćwiczenia będzie rekonesans rejonu ćwiczenia na poligonie w Drawsku Pomorskim, który zaplanowano na wrzesień.

Tekst: płk Piotr Fajkowski

Zdjęcia: ppor. Karol Frankowski

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych