BIP
16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana
Aktualności
Tumak 18 wystartował
07.11.2018
16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana rozpoczęła na poligonie drawskim ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. TUMAK-18, które stanowi element składowy międzynarodowego ćwiczenia pk. ANAKONDA-18.

W środę 7. listopada br. na uroczystej zbiórce, w rejonie pasa taktycznego Bucierz Dowódca 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Marek Sokołowski przyjął meldunek od Zastępcy Dowódcy–Szefa Sztabu 16. PDZ gen. bryg. Stanisława Kaczyńskiego o gotowości pododdziałów do rozpoczęcia ćwiczenia. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu gen. Sokołowski powitał żołnierzy z 12. i 16. Dywizji Zmechanizowanej oraz innych ćwiczących jednostek, a także żołnierzy amerykańskiej 1. Dywizji Pancernej. Następnie wskazał zasadnicze cele i zadania, stojące przed kierownictwem ćwiczenia i ćwiczącymi wojskami. W swoim wystąpieniu  gen. Sokołowski podkreślił - „Żołnierze, witam wszystkich uczestników ćwiczenia. Przed nami najważniejsze tegoroczne przedsięwzięcie szkoleniowe. Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. ANAKONDA-18 oraz TUMAK-18, dla 16 Dywizji Zmechanizowanej jest zadaniem, które musimy wykonać na jak najwyższym poziomie, czego sobie i wszystkim tu stojącym serdecznie życzę”.

W ramach szkolenia kierownictwa ćwiczenia omówiono podstawowe uregulowania prawne z zakresu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w czasie szkolenia i szeroko rozumianej ochrony wojsk, dokonano sprawdzenia systemu łączności i procedur meldunkowych. Następnie zapoznano kadrę z sytuacją taktyczną ćwiczenia i przystąpiono do pracy na stanowiskach kierowania i dowodzenia.


***


Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. ANAKONDA-18 to największe, cykliczne ćwiczenie Sił Zbrojnych RP o połączonym charakterze, prowadzone w układzie międzynarodowym. Po raz pierwszy zostało zorganizowane w 2006 roku. Przez ostatnich dwanaście lat ćwiczenie ANAKONDA ewoluowało z przedsięwzięcia typowo wojskowego, poprzez ćwiczenie z udziałem sektora pozamilitarnego w wymiarze krajowym, następnie regionalnym, aż do ćwiczenia sojuszniczego z aktywnym udziałem państw-członków Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Celem tegorocznego ćwiczenia będzie integracja zdolności militarnych i niemimiltarnych w celu osiągniecia potencjału do zabezpieczenia oraz prowadzenia działań w ramach sojuszniczej operacji obronnej, w odpowiedzi na współczesne zagrożenia hybrydowe.

Natomiast ćwiczenie taktyczne pk. TUMAK-18, które stanowi element składowy ćwiczenia pk. ANAKONDA-18 jest kontynuacją odbytych treningów sztabowych 16. Dywizji Zmechanizowanej pk. Elbląg–I-18 i Elbląg-II-18 oraz ćwiczenia dowódczo-sztabowego pk. DZIK-18 będzie głównym przedsięwzięciem podsumowującym cykl szkolenia 9.BKPanc. Ćwiczenie to jest jednym z głównych przedsięwzięć wchodzących w skład cyklu przygotowań jednostek bezpośrednio podległych 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej do działania zgodnie z przeznaczeniem.

GALERIA

 

Tekst: mjr Marek Nabzdyjak

 Zdjęcia: ppor. Karol Frankowski

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych