BIP
16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana
Aktualności
Epizod katastrofy o charakterze masowym RENEGADE/SAREX-18/II
19.11.2018
15 listopada w rejonie Kalskich Łąk w ramach ćw. ANAKONDA-18 odbyło się narodowe, doskonalące ćwiczenie taktyczno-specjalne z prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych w obszarze lądowym, wodnym i z powietrza pod kryptonimem RENEGADE/SAREX-18/II

Celem ćwiczenia było sprawdzenie procedur uruchamiania, kierowania i koordynowania akcją poszukiwawczo-ratowniczą przez cywilno-wojskowy ośrodek poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ARCC) oraz doskonalenie umiejętności współdziałania Sił Zbrojnych RP ze służbami układu pozamilitarnego, zaangażowanymi w prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych.

Istotą ćwiczenia było zweryfikowanie rozwiązań systemowych służby ASAR i systemu SAR w zakresie zdolności do prowadzenia akcji poszukiwawczo- ratowniczej nad całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym szczególnie sprawdzenie rozwiązań przyjętych w ramach funkcjonowania ARCC. Ćwiczenie uwzględniało wnioski i doświadczenia wynikające z poprzedniej edycji ćwiczeń.

Scenariusz epizodu zakładał, iż ok godz. 09.00 wojskowy statek powietrzny C-295 CASA wykonujący lot z Warszawy do Tallina z około 50 pasażerami na pokładzie,  w wyniku rażenia rakietą, rozbił się w rejonie trudnodostępnym w okolicach m. Węgorzewo (Kalskie Łąki). Został wyemitowany sygnał z ELT pokładowego, ponadto jeden z członków załogi samolotu uruchamił PLB PRC-112G. Uruchomiona została procedura poszukiwania i ratowania osób po katastrofie statku powietrznego z wykorzystaniem nw. sił i środków:

•    LZPR wydzielone dodatkowo z 2. GPR (wraz z funkcjonariuszami SGRW z JRG Warszawa/Białystok) oraz z LZPR (33.BLTr.) pełniące dyżury doraźne;

•    Śmigłowiec ratowniczy LPR;

•    Naziemne Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze (NZPR) Państwowej Straży Pożarnej, Mazurskiego Ochtniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Polskiego Czerwonego Krzyża;

•    Żołnierze z 42 batalionu piechoty lekkiej z Morąga;

•    Samolot STEME SG na lotnisku Mińsk Mazowiecki (Białystok-Krywlany) wraz z punktem tankowania dla LZPR.

•    Lądowiska przyszpitalne (Giżycko, Węgorzewo, Mrągowo, Olsztyn);

•    Zabezpieczenie logistyczne i medyczne z 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego 11 Mazurskeigo Pułku Artylerii i 15 Brygady Zmechanizowanej.

Pozorantami byli uczniowie klasy mundurowej oraz słuchacze Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa o profilu Ratownictwo medyczne z Giżycka.

GALERIA


Tekst: mjr Rafał Ługiewicz (11pa);

Zdjęcia: por. Maciej Wrotniak (15BZ)

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych