BIP
16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana
Aktualności
Podsumowanie ćwiczenia TUMAK-18
19.11.2018
W sobotę 17 listopada dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej wraz z szefami komórek oraz dowódcami oddziałów dokonał podsumowania ćw. TUMAK-18, które było przeprowadzone jako część ćw. Anakonda-18.

W sobotę 17 listopada w Klubie Wojskowym w Olesznie gen. dyw. Marek Sokołowski podsumował ćwiczenie TUMAK-18. Podczas przedstawionej prezentacji głos zabrali szefowie najważniejszych komórek, odpowiedzialni za poprawny przebieg działań na poligonie w Drawsku Pomorskim, m.in. płk Tomasz Biedziak – Zastępca Szefa Sztabu ds. Operacyjnych czy też płk Piotr Fajkowski – Szef Szkolenia. Opowiedzieli oni pokrótce jakie były pozytywne wyniki przeprowadzonych szkoleń, treningów ogniowych i taktycznych. W swoich wystąpieniach szefowie komórek organizacyjnych dywizji wyszczególnili też, które rzeczy należałoby zmienić, aby kolejne ćwiczenia przebiegały jeszcze sprawniej.

Później do głosu doszli także dowódcy batalionów amerykańskich. Wypowiadali się oni bardzo pochlebnie o współpracy z pododdziałami polskimi. Na szczególną uwagę zasługuję fakt, że Amerykanie byli pod ogromnym wrażeniem postępów poczynionych przez żołnierzy 9 Brygady Kawalerii Pancernej – czyli głównego ćwiczącego podczas ćwiczenia TUMAK-18.

Całość podsumowała wypowiedź dowódcy, który podziękował szefom komórek oraz dowódcom jednostek za profesjonalizm i ciężką pracę jaką włożyli w przygotowanie żołnierzy do ćwiczeń w ciężkich warunkach atmosferycznych. Dowódca był także wdzięczny Amerykanom za udzielone wsparcie podczas TUMAKA-18 i stwierdził, że liczy na to, że spotkamy się również w przyszłym roku na naszych poligonach.

***

Ćwiczenie z wojskami pk. TUMAK 18 prowadzone w ramach ćwiczenia pk. ANAKONDA  miało za cel sprawdzenie przygotowania pododdziałów 9.BKPanc. do realizacji zadań zgodnie z wojennym przeznaczeniem w układzie sojuszniczym z wojskami US ARMY. Cele ćwiczenia zostały zrealizowane, a skuteczność prowadzonego ognia, która była oceniania po zakończeniu część taktycznej wykazała, że kondycja ogniowa zapewnia skuteczne rażenie przeciwnika przez pododdziały wojsk pancernych i zmechanizowanych polskich jak i amerykańskich przy wsparciu artylerii oraz lotnictwa. Ćwiczące pododdziały prowadziły działalność taktyczną i ogniową w różnych warunkach terenowych, atmosferycznych i pory doby występujących na obszarze CSWL Drawsko. Szczególnie wysoko było oceniane przygotowanie systemu ognia do realizacji strzelań oraz samo strzelanie, które były realizowane w dzień i w nocy, a uzyskane oceny bardzo dobre były podsumowaniem ćwiczenia i wysiłku włożonego w jego organizację i przeprowadzenie.

GALERIA

Tekst: ppłk Piotr Bardyga, ppor. Karol Frankowski

zdjęcia: ppor. Karol Frankowski

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych