BIP
16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana
Aktualności
Kurs szkoleniowo-metodyczny w 16DZ
23.11.2018
W ramach rocznego planu zamierzeń Dowódca 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej przeprowadził kurs szkoleniowo-metodyczny z dowódcami podległych jednostek wojskowych.

Tematem kursu, w którym uczestniczyła kierownicza kadra dowództwa dywizji oraz dowódcy podległych jednostek wojskowych było „Planowanie i organizowanie działalności szkoleniowo metodycznej na szczeblu oddziału i pododdziału”. Moderatorem kursu był Szef Szkolenia 16 Dywizji Zmechanizowanej płk Piotr Fajkowski, który zapoznał uczestników ze szczegółowym planem zajęć. Głównym celem szkolenia było wypracowanie optymalnych form organizacji i prowadzenia ćwiczeń oraz zajęć w procesie szkolenia w oddziale i pododdziale. Kurs został przeprowadzony na obiektach szkoleniowych 1 Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej.
Podczas dwudniowych zajęć uczestnicy szkolenia doskonalili umiejętności w zakresie stosowania efektywnych forom i metod prowadzenia ćwiczeń, a także doboru celów podstawowych przedsięwzięć działalności szkoleniowo-metodycznej. Dużą uwagę zwrócono na promowanie dowódców i specjalistów występujących w roli kierownika zajęć i instruktora. 
Podsumowując szkolenie Zastępca Dowódcy Dywizji-Szef Sztabu gen. bryg. Stanisław Kaczyński podziękował organizatorom za zaangażowanie i wysiłek włożony w przygotowanie kursu. Podkreślił, że wypracowane wnioski posłużą dowódcom do planowania działalności szkoleniowo-metodycznej  w jednostkach co przełoży się na osiąganie wysokich rezultatów szkoleniowych.


Tekst: mjr Marek Nabzdyjak
Zdjęcia: mjr Mariusz Iwon

16 Dywizja Zmechanizowana


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych