BIP
16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana
Aktualności
Ocena sytuacji kadrowej w 16 Dywizji Zmechanizowanej
03.12.2018
Dowódca 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Marek Sokołowski przeprowadził odprawę, której celem było omówienie i rozliczenie zadań zrealizowanych w 2018 roku oraz wskazanie priorytetów i głównych kierunków działania w 2019 roku.

W czwartek 29 listopada w Dowództwie 16 DZ w Białobrzegach odbyła się odprawa poświęconą ocenie sytuacji kadrowej w 16 Dywizji Zmechanizowanej z udziałem kierowniczej kadry Dowództwa Dywizji, dowódców Jednostek Wojskowych oraz Starszych Podoficerów JBP. W oprawie uczestniczył także przedstawiciel z ramienia Departamentu Kadr MON.

W pierwszej  części odprawy meldunki złożyli dowódcy jednostek wojskowych, którzy podsumowali i ocenili stopień realizacji zadań w działalności kadrowej w swoich jednostkach. Każdy z dowódców zdefiniował potencjalne zagrożenia w działalności kadrowej oraz wskazał kierunki dalszych działań w 2019 roku.

W dalszej części odprawy oceny sytuacji kadrowej dokonał Szef Wydziału G-1 16 DZ ppłk Jan Kopiec. Podczas odprawy doprecyzowano i skoordynowano zadania oraz zasadnicze zamierzenia w przedmiotowej działalności w nadchodzącym 2019 roku.

Na zakończenie odprawy gen. Sokołowski skupił się na priorytetach działalności kadrowej 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w 2019 roku, do których zaliczył przede wszystkim pozyskiwanie kandydatów do służby w jednostkach w korpusie szeregowych oraz przygotowanie i wystawienie kontyngentów w misjach zagranicznych.

 
 
 
 

Tekst i zdjęcia mjr Marek Nabzdyjak

16 Dywizja Zmechanizowana


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych