BIP
16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana
Aktualności
1 Brygada Pancerna szkoliła się na OSPWL Żagań
06.12.2018
Pododdziały brygady od 12 listopada, szkoliły się na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego WL Żagań, podczas których żołnierze doskonalili swoje umiejętności.

W ramach przyjętego harmonogramu szkolenia poligonowego dowódca 1 Brygady Pancernej przeprowadził ćwiczenie instruktażowo-metodyczne dla dowódców batalionów i dywizjonów na bazie ćwiczenia prowadzonego przez dowódcę 3 batalionu zmechanizowanego z 5 kompanią zmechanizowaną.
Ćwiczenie osiągnęło zakładany cel  szkoleniowy jakim było doskonalenie umiejętności dowódców w przygotowaniu i prowadzeniu ćwiczeń taktycznych z kompanią.
Podczas szkolenia żołnierze z 1.bz, 3.bz, 1.bcz oraz kompanii rozpoznawczej odbyli strzelania bojowe z BWP-1, moździerzy oraz broni strzeleckiej.
Następnie pododdziały brygady stanęły przed sprawdzianem jakim było ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. "Lampart 18", podczas którego sprawdzeniu podlegał 3. Zamojski batalion zmechanizowany.
W trakcie realizacji zadań pododdziały batalionu wykonywały szereg zadań taktycznych i ogniowych, które zostały ocenione przez dowódcę jednostki i kierownictwo ćwiczenia.
 
 
 
 
 
 

Tekst: archiwum 1BPanc, redakcja: Sekcja Prasowa 16DZ
Zdjęcia: archiwum 1BPanc

1 Brygada Pancerna


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych