BIP
16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana
Aktualności
Saperski „chleb powszedni”.
13.06.2014
Można powiedzieć śmiało – saperzy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej nie próżnują.

Patrole rozminowania Bursztynowej Dywizji w minionym roku, prowadzą oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych na terenie 5 województw – pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego. Każdego dnia realizują wezwania i podejmują niebezpieczne znaleziska, najczęściej z czasów II Wojny Światowej.


Tak było 11 czerwca, kiedy to w Elblągu, przy ulicy Panieńskiej, gdzie trwają prace remontowe i ziemne, robotnicy wykopali niebezpieczne znalezisko. Policja zabezpieczyła teren i natychmiast powiadomiła patrol saperski nr 9 z 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej. Patrol w tym czasie już podejmował niebezpieczne „znalezisko” w miejscowości Sępopol, oddalonej od Elbląga o 150 km. Ale jużo 13. 30 był w Elblągu i podejmował 100 mm pocisk moździerzowy z czasów II Wojny – bo właśnie taki pocisk wykopali robotnicy. „Mamy pełne ręce roboty i jeździmy od wezwania do wezwania, od wczesnego ranka czasami do wieczora” – powiedział dowódca patrolu, chor. Stanisław Śmigielski. Ale nie tylko braniewscy saperzy tak ciężko pracują.

W okresie od 01. 01. do 31. 12. 2013 roku Patrole Rozminowania z 16 Batalionu Dowodzenia (nr 8) w Elblągu, 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej (nr 9)       w Braniewie, 15 Brygady Zmechanizowanej (nr 10) w Giżycku, 15 batalionu saperów w Orzyszu (nr 12), 1 Brygady Pancernej (nr 17) w Wesołej oraz z 1 batalionu zmechanizowanego 1 Brygady Pancernej (nr 35) w Chełmie, zrealizowały 1417 zgłoszeń  (w 2012 roku odnotowano 1387 zgłoszeń). Ogółem nasi Saperzy podjęli      i unieszkodliwili m. in.;

  • Bomby lotnicze – 344 szt.;
  • Miny przeciwpiechotne i przeciwpancerne – 218 szt.;
  • Pociski artyleryjskie i moździerzowe – 4009 szt.;
  • Granaty ręczne i przeciwpancerne – 305 szt.;
  • Różnego rodzaju amunicja – 22 091 szt.

Razem podjęto i unieszkodliwiono 26 967 sztuk przedmiotów wybuchowych                         i niebezpiecznych – niewypały i niewybuchy z czasów II Wojny Światowej.

Do podjęcia, przetransportowania i unieszkodliwienia tych niebezpiecznych znalezisk zużyto m. in.  1648  kg. materiałów wybuchowych oraz 40,8 ton oleju napędowego.

Rok 2014 zapowiada się jeszcze bardziej pracowicie, o czym świadczy dotychczasowa ilość wezwań i podjętych niewypałów i niewybuchów.

 

Na koniec trochę teorii.

            Minerski patrol oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych                      i niebezpiecznych, to specjalistyczny pododdział wojsk inżynieryjnych, przeznaczony do rozpoznania, usuwania i niszczenia przedmiotów wybuchowych                               i niebezpiecznych, pochodzenia wojskowego, metodą interwencyjną.

            Niewybuch – pocisk, granat, bomba, mina i. t. p., w którym mimo stworzonych warunków do wybuchu (uderzenie o przeszkodę, uzbrojenie zapalnika i. t. p.) nie nastąpiła detonacja.

            Niewypał – nabój – pocisk, który nie został odpalony z powodu usterek            i niesprawności broni lub amunicji.

            Każdy niewypał czy niewybuch powinien być usunięty w czasie 72 godzin, przy czym usuwanie materiałów w miejscach publicznych (np. szkoły, drogi, budynki, urzędy państwowe i. t. p.) patrole saperskie traktują jako zgłoszenie priorytetowe – do realizacji w ciągu 24 godzin.

            Podjęcie przedmiotów niebezpiecznych, ich ładowanie i przewożenie powinno odbywać się przy świetle dziennym.

            Zalecenia w przypadku znalezienia przedmiotów niebezpiecznych;

  • Całkowity zakaz dotykania, rozbrajania, rzucania oraz przenoszenia;
  • Oznakowanie miejsca znalezienia przedmiotu, w miarę możliwości zabezpieczenia miejsca do czasu przybycia Policji;
  • Natychmiastowe powiadomienie o znalezieniu przedmiotu i miejscu jego lokalizacji Policji lub Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej.

Za ochronę ujawnionych niewypałów lub niewybuchów – do czasu przybycia Patrolu Saperskiego – odpowiada Policja.mjr Zbigniew Tuszyński


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych