BIP
16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana
Dowódca 16 PDZ


gen. dyw. Marek SOKOŁOWSKI 

            Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1992 r. w 10 Batalionie Desantowo – Szturmowym 6 Brygady Desantowo – Szturmowej w Krakowie na stanowisku dowódcy plutonu szturmowego, a później plutonu rozpoznawczego. W latach 1993 – 1995 uczestniczył (dwie zmiany) w misji PKW ONZ w Syrii. Od 1996 r. pełnił służbę w 25 Dywizji Kawalerii Powietrznej, a po przekształceniu w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej. Zajmował stanowiska dowódcze i sztabowe, m.in. dowódcy kompanii, a po ukończeniu AON, starszego oficera rozpoznania brygady, szefa sztabu batalionu, szefa sztabu dywizjonu lotniczego, dowódcy batalionu, szefa szkolenia brygady. Po ukończeniu PSOS, w dn. 02.07.2007 r. objął stanowisko zastępcy dowódcy brygady, które pełnił do końca września 2008 r. – w tym czasie przez 8  miesięcy był również pełniącym obowiązki dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej w AON, w dn. 01.07.2009 r. został ponownie wyznaczony na zastępcę dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Natomiast 2. listopada 2010 roku został wyznaczony na Dowódcę 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Brygadą dowodził przez prawie cztery lata (do 16. lutego 2014 r.), w międzyczasie uczestnicząc w wielu misjach poza granicami kraju.

W czasie misji PKW w Republice Iraku pełnił następujące stanowiska: w pierwszej zmianie (w latach 2003/2004) – zastępca dowódcy Samodzielnej Grupy Powietrzno – Szturmowej, dowodząc odwodem powietrzno – lądowym dowódcy MND. W piątej zmianie (przełom lat  2005/2006) – dowodził szturmowym, powietrzno-lądowym komponentem na stanowisku pomocnik dowódcy ds. aeromobilnych – dowódca batalionu manewrowego. Za wzorową służbę został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym nadanym przez Prezydenta RP „ Krzyżem za Dzielność”. 

Od grudnia 2011 r. do czerwca 2012 r. pełnił obowiązki Zastępcy Dowódcy do spraw Koalicyjnych, Regionalnego Dowództwa Wschód (RC-E - Regional Command – East) z siedzibą w Bagram w Islamskiej Republice Afganistanu. W 2013 r. pełnił obowiązki Dowódcy XIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu, gdzie żołnierze 25 BKPow. stanowili trzon jej sił. Po zakończeniu XIII zmiany PKW Afganistan gen. Sokołowski został

           odznaczony Krzyżem Wojskowym, przyznawanym za czyny męstwa i odwagi dokonane w czasie działań przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego przez Prezydenta RP. Był on również wyróżniony najwyższymi amerykańskimi odznaczeniem wojskowym nadawanym obcokrajowcom The Legion of Merit oraz The Legion of Merit Degree of Officer, nadawanym za zasługi podczas pokoju lub wojny. Zgodnie z decyzją wyższych przełożonych w 2014 r. został wyznaczony na stanowisko Zastępca Dowódcy Dywizji – Szefa Sztabu 16 PDZ w Elblągu.


W 1992 r. ukończył Kurs Instruktorski w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, uzyskując tytuł  instruktora judo. Jest on również posiadaczem 3 dana w tej dyscyplinie sporu. Posiada ukończony kurs płetwonurków oraz tytuł skoczka spadochronowego. W 2008 r. uzyskał stopień instruktora rekreacji ruchowej o specjalności samoobrona w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W tym samym roku w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych ukończył kurs w zakresie „Walki w bliskim kontakcie” oraz szkolenie z „Walki w bezpośrednim kontakcie z użyciem broni w tłumie i obszarach gęsto zaludnionych z wykorzystaniem strzelań specjalnych”. Czynnie uprawia krav magę.

Interesuje się historią, problematyką bezpieczeństwa publicznego i sportem, a w szczególności sportami obronnymi oraz nurkowaniem. Specjalizuje się w problematyce działań powietrzno – desantowych i desantowo – szturmowych oraz zagadnieniach związanych z walką z terroryzmem. Wykazuje dużą dbałość o sprawność fizyczną własną i podwładnych.  W tym zakresie wielokrotnie podnosił swoje kwalifikacje na Akademiach Wychowania Fizycznego w Warszawie i w Poznaniu. Uczestniczył w wielu ćwiczeniach krajowych i zagranicznych, w tym szczebla centralnego.

Z dniem 02 maja 2016 r. gen. bryg. Marek SOKOŁOWSKI został wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej na stanowisko Dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. 15 sierpnia 2016 gen. bryg. SOKOŁOWSKI został mianowany do stopnia generała dywizji.

 

 

 

                               


                                                                                             

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych