BIP
16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana
Zastępca Dowódcy Dywizji - Szef Sztabu Dywizji

 

gen. bryg. Stanisław KACZYŃSKI


            Urodził się w 1965 r. w Kutnie. W 1985r. rozpoczął karierę wojskową jako podchorąży w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, a po jej ukończeniu w 1989 r. został wyznaczony na pierwsze stanowisko służbowe jako dowódca plutonu w 1. batalionie szturmowym. W latach 1994–1996 pełnił obowiązki na stanowisku dowódcy kompanii w 1. Pułku Specjalnym. W 1998 r. ukończył Akademię Obrony Narodowej. Następnie od 1998 od 1999 r. został wyznaczony na stanowisko specjalisty w Zarządzie Rozpoznania i Walki Elektronicznej. Służbę w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej rozpoczął w 1999 r.  jako szef Sekcji. W latach 2006–2008 dowodził 1. batalionem kawalerii powietrznej. W 2008 r. został wyznaczony na stanowisko szefa Sztabu 25.BKPow., a trzy lata później przeniesiony do Dowództwa Wojsk Lądowych w Warszawie na stanowisko szefa Oddziału Szkolenia w Zarządzie Wojsk Aeromobilnych. Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej w AON w 2014 r. decyzją ministra obrony narodowej został wyznaczony na dowódcę 25. Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Natomiast w 2016 roku wyznaczono go na stanowisko zastępcy dowódcy dywizji - szefa sztabu dywizji 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Generał Stanisław Kaczyński uczestniczył w misjach  zagranicznych:  dwukrotnie w Bośni i Hercegowinie (2000–2001), trzykrotnie w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku (I, V i IX zmiana) oraz w V zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu. W Polskiej Jednostce Wojskowej w Ramach Sił Wielonarodowych w Republice Bośni i Hercegowiny zajmował stanowiska: w 2000 r. – starszy oficer, na przełomie lat 2000–2001 – zastępca szefa Wydziału, a następnie w 2001 r. – szef Wydziału. W czasie misji PKW w Republice Iraku pełnił stanowiska I zmiana (2003 r.) – starszy specjalista - koordynator w naziemnej komórce łącznikowej, V zmiana (2005 r.) – zastępca dowódcy Grupy oraz IX zmiana (2007 r.) – dowódca Grupy. Na V zmianie PKW Afganistan (2009 r.) – dowódca Grupy - starszy doradca wojskowy. W 2004 r. uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie dowodzenia na Akademii Obrony Narodowej. Specjalizuje się w problematyce kawalerii powietrznej, działań powietrzno-desantowych, wojsk specjalnych oraz zagadnieniach związanych z walką z terroryzmem. Został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Interesuje się piłką nożną, historią wojskowości oraz bezpieczeństwem międzynarodowym

 


                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych