BIP
16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana
Marsz 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej

                                                   

       W 1999r. ogłoszony został konkurs na  opracowanie i wprowadzenie Marszu 16 Dywizji. Zwycięzcą konkursu został ówczesny Zastępca Dowódcy – Kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, a dziś ppłk dr Paweł Lewandowski.

Od maja 2000 r. marsz 16 Dywizji jest oficjalnie wykonywany podczas świąt i uroczystości odbywających się na terenie  16 PDZ oraz jednostek wchodzących w skład dywizji.

  

 

Marsz

16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

 

 

 

                                           Muzyka i słowa; Paweł Lewandowski

 

1.       MA WOJSKO POLSKIE SZESNATĄ DYWIZJĘ

              HUSARSKIE SKRZYDŁA IM ŁOPOCĄ

              MATCE OJCZYŹNIE CHWAŁĘ ZANOSILI

              LICZNYCH SWYCH PÓL BITEWNYCH DROGĄ

 

     REF.: ŻOŁNIERZE SZESNASTEJ DYWIZJI

               TO WOJSKA POLSKIEGO RYCERZE

               ZA HONOR, OJCZYZNĘ I WIARĘ

               ZWĄ MŁODOŚĆ SKŁADAJĄ W OFIERZE

 

                                 DZIŚ ZIEMI ELBLĄSKIEJ SYNOWIE

                                 ZNÓW ŻYCIE SWE NIEŚĆ SĄ GOTOWI

                                 NIECH PIEŚŃ TA ODWAGI IM DODA

                                 NA ZGUBĘ NIEPRZYJACIELOWI

 

2.       CZCI SWOICH OJCÓW RYCERSKIEGO DUCHA

I JAGIELLOŃSKIEJ SZABLI ZASŁUG

WAROWNĄ TWIERDZĄ I HONOREM BRONIĄ

I DUMNIE SWÓJ SZTANDAR PODNOSZĄ

 

     REF.: ŻOŁNIERZE SZESNASTEJ DYWIZJI

               TO WOJSKA POLSKIEGO RYCERZE

               ZA HONOR, OJCZYZNĘ I WIARĘ

               ZWĄ MŁODOŚĆ SKŁADAJĄ W OFIERZE

 

                                 DZIŚ ZIEMI ELBLĄSKIEJ SYNOWIE

                                 ZNÓW ŻYCIE SWE NIEŚĆ SĄ GOTOWI

                                 NIECH PIEŚŃ TA ODWAGI IM DODA

                                 NA ZGUBĘ NIEPRZYJACIELOWI

 

 

                   Audio; Marsz 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych