BIP
16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana
Informacja o Garnizonie

   

       
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców – zasięg terytorialny Garnizonu Zegrze obejmuje powiat legionowski, a Dowódcą  Garnizonu jest Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych